[ad_1]

در آنتالیا ، دانش آموز الیف اولکو اروگلو با شلوارک کوتاه به خیابان ها ریخت و زباله انداخت.

وقتی همسایه اش ماهسون تاتار درباره لباسهایش اظهار نظر کرد ، وی پرسید: “آیا باید برای آنچه که می پوشم از تو اجازه بگیرم؟” این گفته ، این مرد را دیوانه کرد.

در نتیجه ، او موهای او را گرفت و او را به خیابان کشید.

به گزارش میلی آماز ، به نقل از ملیت ، این مرد آزاد شد. این حادثه بحث گسترده ای را در شبکه های اجتماعی به وجود آورد. بیشتر آنها برای دختر ایستادند.

کامران سیدوف
Milli.Az[ad_2]