[ad_1]

کاخ آبی اعلام کرد اعلامیه بانک کره مبنی بر اینکه نرخ رشد سالانه 1٪ معکوس شده است ، “در مقایسه با نتایج رشد اقتصادهای پیشرفته در دهمین اقتصاد بزرگ در مقایسه با -3٪ تا -10٪ یا بیشتر”

کانگ مین سئوک سخنگوی خانه آبی گفت: نرخ رشد اقتصادی کره بیش از انتظارات نهادهای بزرگ داخلی و خارجی و انتظارات بازار است.

وی پرسید: “امروز (بیست و ششم) اعلام شد تا در نظر گرفته شود که این یک دستاورد ارزشمند است که توسط کل ملت بدست آمده است زیرا آنها روزانه در سه وضعیت همه گیر تاج تلفات می دیدند.”

[ad_2]