[ad_1]

حزب عدالت آزار و اذیت جنسی علیه ژانگ هه یونگ همان حزب را تأیید کرد و حزب را از مدیر عامل سابق جونگ چول کیم که استعفا داد محروم کرد.

حزب عدالت توضیح داد که این بالاترین میزان انضباطی است.

حزب عدالت همچنین از برنامه هایی برای بهبود فرهنگ سازمانی خبر داد ، تیم ویژه ای را تشکیل داد و تصمیم گرفت برای همه اعضای حزب تحقیقی درباره درک و وضعیت واقعی فرهنگ سازمانی انجام دهد.

[ad_2]