[ad_1]

رئیس حزب عدالت کیم جونگ اون تا صبح روز دهم از مزار نماینده سابق روح هو چان در پارک موران در ماسئوک ، گیونگی دو بازدید کرد.

رئیس اجرایی کیم گفت: رئیس اجرایی روح هو چان قانون تصادفات جدی را معرفی کرده و محتوای آن به قانون حوادث جدی تغییر یافته است.

وی گفت: “این یک کار کوچک است ، بنابراین نباید زندگی کارگران مورد تبعیض قرار گیرد ، و ما قانونی را برای جلوگیری از تبعیض در حوادث جدی تهیه خواهیم کرد.”

رئیس اجرایی کیم سپس گفت: “من قانون جامع ضد تبعیض را که توسط حزب آغاز شده ، با روحیه رئیس جمهور رو تصویب می کنم.”

(عکس = با احترام از حزب عدالت ، اخبار Yonhap)

[ad_2]