[ad_1]

علاوه بر این ، حزب دموکرات شکایتی را به کمیته اخلاق شورای ملی جمهوری سو جین چو ، قدرت مردم ، ارائه داد که به جمهوری نگاه می کرد.

چوی یینگ هو ، رئیس مجلس ، در یک اظهار شفاهی گفت: “ما نه تنها در مورد دادخواست مربوط به کمیته اخلاق شورای ملی ، بلکه همچنین در مورد چگونگی برخورد با آن در اولین دوره به طور عمیق بحث خواهیم کرد.”

“نماینده چو باید از شورای ملی استعفا دهد و منتظر دستور بماند.”

سخنگوی داخلی هونگ جونگ مین انتقاد کرد “نماینده چو فقط در صبح ابراز تأسف کرد ، اما هیچ صحت محتوایی وجود ندارد.”

نماینده چو روز قبل در SNS خود گفت كه حتی اگر صیغه ای از خاندان چوسون شاهزاده ای به دنیا بیاورد ، او چنین رفتاری نخواهد داشت.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]