[ad_1]

علاوه بر این ، حزب دموکرات “در ارتباط با سوicion ظن یک هدیه کنفرانس به قدرت مردم” از “قدرت مردم به عنوان یک مجموعه کامل از احزاب فاسد که می توان گفت قدرت امتیاز” انتقاد کرد.

سخنگوی شین یینگ دا اظهار داشت: “اگرچه سالها می گذرد ، اما به نظر می رسد هیچ چیز فرقی با دوران رئیس جمهورهای سابق لی میونگ باک و پارک گئون های ندارد.”

سخنگوی شین گفت که “قدرت مردم نشان دهنده وفاداری به فعالیتهای قانونگذاری فقط برای 1٪ از طبقه ممتاز است.”

اخیراً ، رسانه ها سوions ظن هایی را در مورد استخدام کانگ در یک شرکت خانوادگی و گمانه زنی در املاک و مستغلات با بودجه شرکت مطرح کردند.

علاوه بر این ، اعضای خانواده کانگ به تعارض منافع اشاره کردند و گفتند که آنها ذینفع مستقیم اصلاحیه قانون ویژه محدودیت مالیاتی هستند که توسط نماینده آغاز شده است.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]