[ad_1]

معاون رئیس جمهور سامسونگ الکترونیك لی ی یونگ ، كه به روند رشوه دادن رئیس جمهور سابق Park Geun-hye و Choi Seo-Won ، یك دانه خارج از فصل تحویل داده شد ، فردا (هجدهم) بعد از ظهر بازگردانده می شود.

معاون رئیس جمهور لی در دادگاه اول به پنج سال زندان محکوم شد ، سپس در دادگاه دوم به مشروط محکوم شد و آزاد شد.

با این حال ، همانطور که دیوان عالی کشور این تصمیم را به قصد گرفتن 5 میلیارد رشوه به عنوان رشوه ، که برای دادگاه دوم بی گناه شناخته شد ، برگرداند ، به نظر می رسد بسته به میزان رشوه دادگاه فردا ، این که آیا مجازات مشروط است یا حبس ، تصمیم گیری می شود.

[ad_2]