[ad_1]

 شرکت سوخت

به گزارش گروه اقتصادی Yektapress ، محمد محبر ، معاون اول رئیس جمهور ، تصمیم هیئت دولت برای تصفیه بدهی ایران را تایید کرد. هوا به یک شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی مربوط به شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت ، با بدهی های این شرکت نفتی به سازمان مالیات دستگاه ها ابلاغ شد.

رقم مورد اشاره در این فرمان 34 میلیارد و 190 میلیون و 800 هزار تن است و سازمان مالیاتی موظف است آن را ظرف یک روز کاری از تاریخ ابلاغ این فرمان اعمال کند.

ممنوع خروج بدهکاران تا مبلغ تسویه شده بدهی بازپرداخت می شوند.

اگر شرکت ادعای سوخت داشته باشد رسان اگر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیش از رقم تعیین شده در فرمان دولت (34 میلیارد تن) باشد ، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است طبق قوانین و مقررات برای دریافت مطالبات از شرکت دولتی جایگزین اقدام کند. به

بدهی 34 میلیاردی هما به تومان به شرکت سوخت تسویه شد

بدهی 34 میلیاردی هما به تومان به شرکت سوخت تسویه شد

[ad_2]