[ad_1]

شایعه سازی به معنای انتقال حرف شخص دیگری است. کلمه ای که به او می گویید کلمه ای است که در مورد او گفته شده است. به عنوان مثال ، رسیم از شما شکایت می کند و شما این شکایت را به رامیز می رسانید. مهم نیست که شما قصد دارید این کار را انجام دهید یا نه ، برای ایجاد فساد و اختلاف. در هر صورت این اقدام منجر به فساد می شود. یعنی هیچ استفاده ای از این عمل وجود ندارد. این کار برای همیشه انجام نشده است.

قصد سخنران این است که این دو برادر را از هم جدا کرده و دشمن سازد.

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: “آیا من از بدترین انسان برای شما بگویم؟ آنها کسانی هستند که غیبت می کنند و دوست می شوند.”

امام بکر (ع) فرمود: “بهشت برای کسانی که غیبت و غیبت می کنند حرام است”.

امام صادق علیه السلام فرمود: “سه نفر وارد بهشت ​​نخواهند شد: کسانی که خون زیادی می ریزند ، کسانی که شراب دائمی می نوشند و کسانی که غیبت می کنند.”

Milli.Az[ad_2]