[ad_1]

دولت گفت که پس از مذاکره در مورد اولین هزینه های دفاع با دولت ایالات متحده ، با نیاز به توافق فوری موافقت کرده است.

وزارت امور خارجه اعلام کرد که امروز (پنجمین) هشتمین نشست از طریق فیلم برای امضای یازدهمین توافق نامه ویژه کره و آمریکا برای تقسیم هزینه های دفاع برگزار شد.

دو طرف توافق کردند که در تقویت اتحاد RK-US و دفاع مشترک به عنوان یک محور اصلی برای صلح و رفاه در شبه جزیره کره و در شمال شرقی آسیا کمک کنند و در اسرع وقت مذاکرات را به پایان برسانند.

[ad_2]