[ad_1]

حزب عدالت در رابطه با آزار و اذیت جنسی نماینده حزب ، رسماً کمیته واکنش اضطراری را به ریاست وون می کانگ راه اندازی کرد.

صبح روز اول ، کانگ گفت: “من با انعکاس دردناکی که مردم گفتند برای متوقف کردن کافی است ، در مورد آن تأمل خواهم کرد.”

وی افزود: با درک جدی بودن وضعیت ویروس کرونا ، ما سخت تلاش خواهیم کرد تا گزینه هایی برای موضوعات معوقه مهم مانند عبور از بحران رفاه عمومی در شورای ملی در ماه فوریه پیدا کنیم.

کاپیتان غیر کاپیتان از پنج عضو تشکیل شده بود ، از جمله رئیس جمهور کانگ و رئیس یک حزب شهری و استانی.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]