[ad_1]

[주영진의 뉴스브리핑]

وقتی مصاحبه را نقل می کنید ، نام برنامه’SBS است <주영진의 뉴스브리핑>لطفا مشخص کنید ‘. حق چاپ توسط SBS.

■ پخش: SBS <주영진의 뉴스브리핑> دوشنبه – جمعه (14: 00 ~ 16: 00)

■ پیشرفت: مجری یانجین جو

■ مصاحبه: ژانگ گیونگ-ت ، نماینده دموکرات ، لی جون سئوک ، عضو سابق دولت خلق

——————————————–

● گادئوكدو … حال عمومی بوسان چطور؟

ژانگ کیونگ تائه ، یکی از اعضای حزب دموکرات

“قدرت مردم باید بحث در مورد” فرودگاه جدید Gadeokdo “را برای شهروندان بوسان آغاز کند”

جون سوک لی ، رئیس کمیسیون ارشد سابق مرجع ملی

“حزب دموکرات” فرودگاه Gadeokdo “، کارت انتخابات”

※ می توانید برای اطلاعات بیشتر فیلم را بررسی کنید.

(بخش رسانه های جدید SBS)

[ad_2]