[ad_1]

کمیته کار محیط زیست شورای ملی جلسه استماع کارکنان کاندیدای هان جئونگ-ای ، وزیر محیط زیست را امروز (20 ام) برای ارزیابی کیفیت ، روحیه و عملکرد وی برگزار کرد.

در طول این دادرسی ، احزاب مخالف قصد دارند مواضع نامزدها را در مورد مسائل زیست محیطی بررسی کنند ، از جمله بررسی سیاست های خنثی سازی کربن در سال 2050 ، وظیفه ملی دولت مون جائه این.

نقطه قوت مردم این است که یک نامزد ، به همراه رئیس کمیته سیاسی حزب دموکرات ، قانون ویژه جدیدی را در مورد فرودگاه ها از جمله “ساده سازی ارزیابی اثرات زیست محیطی” پیشنهاد کرده است و احتمالاً نگران شایستگی رئیس وزارتخانه است.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]