[ad_1]

کاخ آبی ادعا می کند که کیم جونگ اون ، رئیس کمیته هیپرتروفی برق مردم ، ادعا می کند که دولت تلاش کرده است یک نیروگاه هسته ای در کره شمالی را کاملاً مخفی بسازد ، و موضع خود را به عنوان “یک استدلال مضحک” علیه استفاده از اصطلاح به عنوان انتقال.

کانگ مین سئوک سخنگوی چونگ و دا دا گفت: “مهم نیست که چه مدت انتخابات در پیش است ، باور اینکه این سخنان از دهان رهبر مخالف می آید دشوار است.”

وی همچنین افزود: “این همان گزاره دوک باد شمال است و من فکر می کنم این گزاره ای است که قابل توجیه نیست.

وی گفت: “رئیس جمهور کیم باید مسئولیت را بپذیرد. دولت واکنش شدیدی نشان خواهد داد ، از جمله اقدامات قانونی.”

[ad_2]