[ad_1]

جلسه استماع کارمندان شورای ملی برای نامزدهای وزیر SME و شرکت های خطر Kwon Chil-seung در سوم ماه آینده برگزار می شود.

شورای ملی ، تجارت ، صنعت و انرژی کمیته تجارت کوچک و متوسط ​​جلسه عمومی را تشکیل داد تا درباره چنین طرحی تصمیم بگیرد.

رئیس جمهور هاك یونگ لی گفت: “لطفاً برای یك جلسه استماع نمونه كاركنان ، كه در آن پرسش ها و پاسخ های كامل درباره سیاست روابط SME دقیق است ، آماده شوید.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]