[ad_1]

[주영진의 뉴스브리핑]


وقتی مصاحبه را نقل می کنید ، نام برنامه’SBS است <주영진의 뉴스브리핑>لطفا مشخص کنید ‘. حق چاپ توسط SBS.

■ پخش: SBS <주영진의 뉴스브리핑> دوشنبه – جمعه (14: 00 ~ 16: 00)

■ پیشرفت: مجری یانجین جو

■ مصاحبه: ژانگ گیونگ-ت ، نماینده دموکرات ، لی جون سئوک ، عضو سابق دولت خلق

——————————————–

اولین “استیضاح قاضی”

ژانگ کیونگ تائه ، یکی از اعضای حزب دموکرات

“مطابق اعتقادات شخصی خود و وجدان خود ، بدون پذیرش استدلال حزب رأی دهید”

جون سوک لی ، رئیس کمیسیون ارشد سابق مرجع ملی

“حزب دموکرات نمونه ای از فشار بر قوه قضائیه است

※ می توانید برای اطلاعات بیشتر فیلم را بررسی کنید.

(بخش رسانه های جدید SBS)

[ad_2]