[ad_1]

شهروندان ما که آواره داخلی نیستند نیز این فرصت را خواهند داشت که برای زندگی دائمی در سرزمین های آزاد شده ما زندگی کنند.

Milli Az روندفواد حسین اف ، معاون رئیس کمیته امور خارجه پناهندگان و آوارگان داخلی ، در مصاحبه ای با تلویزیون ینی گفت که بازگشت به مناطق آزاد شده به آوارگان این مناطق اولویت خواهد داد ، زیرا آنها سرزمین ها و خانه های خود را در آنجا از دست داده اند. . .

حسینوف گفت که البته در آینده ، پس از اتمام اسکان دائمی آوارگان ، هر شهروند کشور این فرصت را خواهد داشت که به سرزمین های آزاد شده برود و به طور دائم زندگی کند:

“هر شهروند آذربایجان حق خرید ملک در مناطق مختلف کشور را دارد و از این نظر قادر به خرید ملک در مناطق آزاد شده است.”

Milli Az[ad_2]